Oznamujem všetkým uchádzačom o kurzy, že od 1. 6. 2022 ZATVÁRAME z dôvodu čerpania materskej dovolenky. Kurzistom, ktorí sú aktuálne zaradení do skupinových výcvikov zostáva ešte posledná lekcia, o ktorej budete telefonicky upovedomení !!! Keďže sa naše cvičisko zatvára, ukončuje sa aj náš nájom, takže poprosím Vás, aby ste nevyužívali priestor cvičiska (Futbalové ihrisko Šebešťanová) v mene Kynologického klubu EduDog. O opätovnom otvorení Vás budeme určite vopred informovať. Verím, že budeme mať k dispozícii nové krásne priestory. Ďakujem Vám všetkým za priazeň a veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Prajem všetko dobré S úctou Michaela