Dňa 17.8.2019 sme sa s Polly zúčastlini medzinárodnej výstavy v Bratislave.

Odniesli sme si známku V2 a krásne zážitky :)

Blahoželáme